AESI - Hoorn

Strategic Intervention Coaching

Wat zijn de 6 Basisbehoeften (6 Human Needs)?


Elke dag nemen we in ons leven beslissingen en ondernemen we acties op basis van wat we denken, voelen en geloven wat voor ons het belangrijkste is. Hoewel we ons misschien niet altijd bewust zijn van waarom we juist die bepaalde beslissingen nemen, is het zo dat eenieder van ons een eigen unieke perceptie van de wereld heeft, waardoor we bepaalde beslissingen en acties belangrijker vinden dan andere. Het is fascinerend om je te realiseren dat er dus, met de huidige wereldbevolking, momenteel meer dan 7 miljard versies van de werkelijkheid zijn en dat iedereen een pakket van menselijke behoeften deelt die onze beslissingen en acties leiden en motiveren.

De 6 Basisbehoeften (6 Human Needs) zijn oorspronkelijk geïntroduceerd door Tony Robbins, die al heel lang gefascineerd is door menselijk gedrag, ontwikkeling en motivatie. Door zijn studies samen te voegen met oa. NLP en Maslow's Behoeftenhiërarchie, ontwikkelde Robbins een dynamische manier om de zes Basisbehoeften te onderzoeken, die iedereen voortdurend (meestal onbewust) probeert te vervullen.

Deze 6 Basisbehoeften hebben invloed op onze diepste motivaties en bepalen onze beslissingen en acties gedurende ons gehele leven. Ze lopen op van een meer persoonlijk en materieel niveau, naar onze connectiviteit, interactie en energetische invloed in de wereld. We hebben allemaal verschillende fasen in ons leven waarin onze focus en meest belangrijke behoeften kunnen veranderen, maar daarbij dient elke behoefte weer een essentieel deel in het creëren van een leven dat op alle niveaus compleet en vervullend is.

Hieronder gaan we de Six Human Needs van naderbij bekijken:

1. Zekerheid/Comfort


De behoefte aan een gevoel van veiligheid, beveiliging, comfort, orde, consistentie en controle is voor de meeste mensen belangrijk. Hiermee krijgen we het gevoel dat we pijn kunnen vermijden en welbehagen en plezier kunnen verkrijgen.

De uitdaging om aan deze behoefte te kunnen voldoen, zit in het feit dat de wereld en het leven van de mensen om ons heen voortdurend veranderen. Daarom is het soms zo dat onze behoefte aan zekerheid ons ertoe drijft om een ​​"veiligheidshek" van controles rond ons leven te zetten en/of in onze comfortzone te blijven en weerstand te bieden aan verandering (zelfs gezonde verandering). Aan de positieve kant betekent het vervullen van de menselijke behoefte aan zekerheid, het vinden en creëren van een innerlijk gevoel van gecentreerdheid en stabiliteit. Dit kan je moed en zelfvertrouwen geven in het dagelijkse leven. Terwijl de wereld om ons heen beweegt, halen we de kracht uit zelfkennis en accepteren we dat een van de zekerheden van het leven juist verandering is.

2. Onzekerheid/Variëteit


Net zoals we allemaal een gevoel van zekerheid in de wereld moeten ervaren, zijn er tijden dat we ook moeten breken met dat wat bekend, gedefinieerd en voorspelbaar is. Dit om onszelf in staat te stellen te groeien, nieuwe ervaringen op te doen en volledig levend te voelen. De behoefte aan onzekerheid, diversiteit en beweging onderbreekt patronen van voorspelbaarheid en stagnatie, waardoor we weer nieuwe ervaringen kunnen opdoen en onszelf in beweging kunnen brengen. Natuurlijk zit er een risico in het loslaten van datgene wat zeker en bekend is, maar wanneer we 'need to know' loslaten, openen we een wereld van nieuwe mogelijkheden omdat we niet meer alleen werken met ervaringen uit het verleden.

Er zijn natuurlijk tijden dat we moeten breken met dat wat bekend is.
In ons leven kunnen we soms (te)veel aan variëteit krijgen wanneer zaken die belangrijk voor ons zijn in constante verandering zijn (verhuizen, relatie, werk, enz.). Soms zijn er echter momenten waarop een flinke dosis variëteit juist precies is wat we nodig hebben in om de dagelijkse sleur in ons leven te doorbreken.

Iedereen zoekt naar een dosis onzekerheid/variëteit op zijn/haar eigen wijze. De een kiest voor uitdagende conversaties met interessante mensen, de ander zoekt bijvoorbeeld een gevaarlijke sport en weer anderen zoeken het zelfs in drank en/of drugs.

  • In deze eerste twee menselijke behoeften (Zekerheid en Variëteit) zit een zekere tegenstelling. Het zijn schijnbaar tegengestelde krachten die samen één geheel vormen. Wanneer we uit balans zijn met één (dat wil zeggen dus bijvoorbeeld een Zekerheid dat we ons vervelen) is het vaak de andere (dat wil zeggen een dosis van iets nieuws) die ons weer in balans brengt.

3. Significantie

Dit is de behoefte aan bevestiging dat je belangrijk, beter, anders en/of speciaal bent.

Terwijl we de krachten van Zekerheid en Variëteit in ons leven balanceren, moet de Significantie een bevestiging geven voor wie we zijn en wat we doen. De behoefte aan Significantie vertelt ons dat we niet geïsoleerd leven maar een deel van een groter geheel zijn. Om een ​​effectief onderdeel van dat geheel te zijn, moeten we het gevoel hebben dat we onze specifieke rol spelen - en hiervoor erkenning krijgen. Het voldoen aan onze behoefte aan Significantie is onderdeel van het creëren van ons identiteitsgevoel in de wereld.

Het willen voldoen aan deze behoefte kan een uitdaging worden wanneer we ons alleen compleet en gewaardeerd kunnen voelen met input en goedkeuring van anderen (een grote uitdaging voor tieners). Ook als we een specifieke bron voor onze significantie hebben (bv. een baan, carrière of sport) die veel sterker is dan andere aspecten van ons leven, kan die bron een verslaving worden waardoor we het perspectief verliezen en daarmee onze mogelijkheid om betekenisvolle relaties aan te kunnen gaan beperken.

De positieve kracht van Significantie vervult onze behoefte met een bescheiden gevoel van interne erkenning dat we integer onze eigen weg in de wereld kunnen volgen en daarmee een bron van energie en motivatie voor onszelf en de mensen om ons heen zijn. Hiermee hebben we geen goedkeuring van anderen nodig om gelukkig te kunnen zijn.

4. Connectie/Liefde


De behoefte aan verbinding, communicatie, intimiteit en liefde met anderen.

We hebben allemaal de behoefte om er bij te horen, lief te hebben en geliefd te zijn bij anderen.

Een goede connectie met anderen hebben en daarmee diepe relaties op te bouwen en liefde te ervaren staat centraal in ons leven. Terwijl het vervullen van onze behoefte aan Significantie ons tijdelijk een goed gevoel kan geven, blijft er zonder echte connecties en liefde altijd een leeg gevoel.

Net als bij de vorige menselijke behoeften zijn er verschillende manieren om onze liefde en verbondenheid met anderen te ervaren en uit te drukken - sommige gezonder en meer in evenwicht dan andere. Je kunt bijvoorbeeld lid worden van een club of je gaan inzetten voor een goededoelenorganisatie. Een minder positieve invulling van deze behoefte wordt bereikt als je met ziekte of een verslaving liefde of connectie met anderen probeert af te dwingen.

In de meeste gevallen is deze behoefte het makkelijkste gebalanceerd te vervullen door eerst de tijd te nemen om echt contact te maken met jezelf en van jezelf te leren houden. Wanneer jij jezelf accepteert en van jezelf houdt, sluit dit op natuurlijke wijze aan bij een oprechte connectie met en liefde voor anderen.

  • De eerste vier menselijke behoeften worden vaak 'persoonlijkheidsbehoeften' genoemd, omdat ze zijn gecentreerd rond onze individuele zoektocht naar zelfontplooiing en prestatie. In de Human Needs Psychology worden de laatste twee behoeften gedefinieerd als "Needs of the Spirit", omdat deze openingen bieden naar ons dieper gevoel van waar geluk en vervulling brengen in het leven.

5. Groei

Dit is de behoefte aan fysieke, emotionele, intellectuele en spirituele ontwikkeling.

Voor elk levend wezen op aarde geldt dat het moet groeien om te kunnen overleven. Of we het nu hebben over een micro-organisme, een relatie of een creatief streven, het is zeker dat wat stopt met groeien, uiteindelijk stagneert en sterft. De menselijke behoefte aan groei is gebaseerd op en voedt de eerste vier menselijke behoeften.

Zoals met alle menselijke behoeften kan ook de behoefte aan groei buitensporig zijn.
Het groeien en leren kan voor sommigen al zoveel voldoening schenken, dat soms hun zucht om aan deze behoefte te voldoen er voor zorgt dat zij zich niet blij of tevreden kunnen voelen in het leven zoals het is. Of dat ze hun groei en kennis niet toe durven passen uit angst er niet klaar voor te zijn of nog (steeds) niet genoeg te weten.
Basisbehoefte
Aan de positieve kant zorgt het voldoen aan deze behoefte aan groei voor acceptatie dat groei een reis is en geen bestemming en dat continue groei ook betekent dat we onszelf toestaan ​​om echt en onvolmaakt te zijn. Hierdoor vinden we een goede en open manier om met anderen te delen wat we ontdekken en leren.

6. Bijdrage leveren


De behoefte om te geven, te zorgen, en het grotere geheel te dienen
Naarmate we overgaan naar de zesde menselijke behoefte, gaat de focus echt naar ons levensdoel en het brengen van echte waarde in de levens van anderen. Onze behoefte aan Bijdrage komt voort uit de positieve vervulling van de andere vijf behoeften, die op een zodanige manier tot uiting komt dat we echte vervulling en vreugde kunnen ervaren.

De behoefte tot bijdrage komt voort uit een verlangen om onze levens iets te laten betekenen, een verschil te maken, iets terug te geven of iets te brengen aan de wereld wat anderen blijft helpen als wij er niet meer zijn. Deze behoefte kan op veel verschillende manieren worden vervuld: van het starten van een stichting, het doen van vrijwilligerswerk, het ondersteunen van een zaak waarin we geloven, tot simpelweg stoppen van onze drukke bezigheden om te naar iemand te glimlachen, hem/haar te knuffelen of door echt iemand in nood te helpen. De uitdaging met deze menselijke behoefte is dat zodra we de kracht van deze oprechte dienstbaarheid in de wereld verbinden, we vrij snel kunnen realiseren dat wel heel veel goede doelen, mensen en dieren onze steun goed kunnen gebruiken.

Veel mensen die de behoefte tot Bijdrage erg sterk ondervinden, hebben moeite om ook een bijdrage aan zichzelf te geven. Zij cijferen zich dan weg.
Het grootste besef van deze behoefte komt wanneer we onszelf realiseren dat bijdrage niet alleen komt van wat we "doen", maar van wie we "zijn". Wanneer we vanuit dit uitgangspunt werken zijn de acties die hieruit voortkomen heel krachtig, natuurlijk en makkelijk te accepteren voor anderen.

We gebruiken functionele- en niet-functionele cookies die jou een goede website opleveren en ons de mogelijkheid geven om het bezoekersgedrag te analyseren. Zo kunnen we de gebruikerservaring van de website verbeteren. Blijf je de website gebruiken, dan gaan we ervan uit dat je beide soorten cookies accepteert.